tw
Vizyonumuz - Misyonumuz

Misyonumuz

Bilgi toplumunun gerektirdiği hızlı dönüşüm sürecinde, bilgiye dayalı hizmetlerin etkin ve verimli kullanılabilmesi için işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanım alanı açarak kentlinin sayısal yaşama katılımını kolaylaştıracak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürmektir. Bu amaçla, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak e - belediye ve e - kent oluşumunu hızlandırmak temel görevimizdir.

Vizyonumuz;

e-devletten başlamak üzere e-belediye hizmetlerinin eksiksiz verilmesi ve bütünleşik ağ yapısı içerisinde kentlinin ihtiyaç duyacak her türlü e-servisin kademeler halinde devreye alınması yönünde gerçekleştirilecek tüm çalışmalara aktif olarak katılmak ve etkin rol alarak proje üretmek ve projeleri hayata geçirmektir.
 

 

Halit Ziya Bulvarı No: 27 Katipoğlu İş Merkezi K:4 Çankaya-İzmir Tel: 0232 489 16 12 - 489 10 42 - 251 15 81 - 465 00 18 Faks: 0 232 489 21 32
Copyright Ünibel A.Ş.2011 ©