Misyonumuz

Bilgi toplumunun gerektirdiği hızlı dönüşüm sürecinde, bilgiye dayalı hizmetlerin etkin ve verimli kullanılabilmesi için işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanım alanı açarak kentlinin sayısal yaşama katılımını kolaylaştıracak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürmektir.

Bu amaçla, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak e - belediye ve e - kent oluşumunu hızlandırmak temel görevimizdir.


Vizyonumuz

e-devletten başlamak üzere e-belediye hizmetlerinin eksiksiz verilmesi ve bütünleşik ağ yapısı içerisinde kentlinin ihtiyaç duyacak her türlü e-servisin kademeler halinde devreye alınması yönünde gerçekleştirilecek tüm çalışmalara aktif olarak katılmak ve etkin rol alarak proje üretmek ve projeleri hayata geçirmektir.

Ünibel Özel Eğitim Bilgi Teknolojileri Kültür, Tanıtım ve Yayıncılık San. Tic. A.Ş